Sony Xperia Z5 Dual - Dërgimi i informacionit të kontaktit

background image

Dërgimi i informacionit të kontaktit

Për të dërguar kartëvizitën tuaj

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë

UNË.

3

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Bashkëndaj.

4

Përzgjidhni një metodë transferimi të disponueshme dhe ndiqni udhëzimet në

ekran.

Për të dërguar një kontakt

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë te kontakti, hollësitë e të cilit dëshironi të dërgoni.

3

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Bashkëndaj.

4

Përzgjidhni një metodë transferimi të disponueshme dhe ndiqni udhëzimet në

ekran.

Për të dërguar disa kontakte menjëherë

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Prekni dhe mbani një kontakt dhe më pas shënoni ose anuloni shënimin për kutitë

e zgjedhjes pranë kontakteve që dëshironi të bashkëndani.

3

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Bashkëndaj.

4

Përzgjidhni një metodë transferimi të disponueshme dhe ndiqni udhëzimet në

ekran.

Për të dërguar të gjitha kontaktet

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Shtypni dhe më pas trokitni lehtë

Import/Eksport > Ndaj të gjitha kontaktet për

të nisur eksportimin e të gjitha kontakteve tuaja.

3

Zvarritni poshtë shiritin e gjendjes. Kur të përfundojë eksportimi, trokitni lehtë te

njoftimi.

4

Përzgjidhni një metodë transferimi të disponueshme dhe ndiqni udhëzimet në

ekran.

92

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.