Sony Xperia Z5 Dual - Kërkimi dhe shikimi i kontakteve

background image

Kërkimi dhe shikimi i kontakteve

1 Kërkoni për kontakte

2 Modifikoni dhe shikoni informacionet e kontaktit mjekësor dhe urgjencës

3 Shikoni më shumë opsione

4 Skedat Të preferuarat dhe Të gjitha kontaktet

5 Shikoni detajet e kontaktit

6 Përdorni rrëshqitësin për të kaluar te kontaktet që fillojnë me shkronjën e përzgjedhur

7 Shtoni një kontakt

Për të kërkuar për një kontakt

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë dhe futni një numër telefoni, emër ose informacion tjetër në fushën

Gjej kontaktet. Lista e rezultateve filtrohet sa herë që futni një karakter.

Për të përzgjedhur cilët kontakte do të shfaqen në aplikacionin Kontaktet

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Shtypni dhe më pas trokitni lehtë te

Kontaktet për t'u shfaqur.

3

Në listën e shfaqur, përzgjidhni opsionin e dëshiruar. Nëse keni sinkronizuar

kontaktet tuaja me një llogari sinkronizimi, ajo llogari shfaqet në listë.

4

Për ta zgjeruar më tej listën e opsioneve, trokitni lehtë

I përshtatur, përzgjidhni

listën e duhur me lëshim poshtë dhe shënoni ose anuloni shënimin për kutitë e

zgjedhjes sipas dëshirës.

5

Kur të përfundoni, trokitni lehtë

OK.

88

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.