Sony Xperia Z5 Dual - Shmangia e futjeve të dyzuara në aplikacionin Kontaktet

background image

Shmangia e futjeve të dyzuara në aplikacionin Kontaktet

Nëse sinkronizoni kontaktet tuaja me një llogari të re ose importoni informacionet e

kontaktit në mënyra të tjera, mund të përfundoni me futje të dyzuara në aplikacionin

Kontaktet. Nëse ndodh kjo, mund t'i lidhni dyzime të tillë për të krijuar një futje të vetme.

Nëse i lidhni futjet gabimisht, mund t'i shkëputni ato përsëri më vonë.

Për të lidhur kontaktet

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë dhe mbani të shtypur te kontakti që dëshironi të lidhni me një kontakt

tjetër.

3

Zgjidhni kutinë e kontrollit pranë kontaktit që dëshironi të lidhni.

4

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Lidh. Informacioni nga kontakti i parë

bashkohet me kontaktin e dytë dhe kontaktet e lidhura shfaqen si një kontakt i

vetëm në listën e kontakteve.

5

Trokitni lehtë

LIDHNI për ta konfirmuar.

Për të ndarë kontaktet e lidhura

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë te kontakti i lidhur që dëshironi të modifikoni dhe më pas trokitni lehtë

.

3

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Shkëput.

4

Trokitni lehtë

SHKËPUTNI për ta konfirmuar.