Sony Xperia Z5 Dual - Shtimi dhe modifikimi i kontakteve

background image

Shtimi dhe modifikimi i kontakteve

Për të shtuar një kontakt

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë .

3

Nëse i keni sinkronizuar kontaktet tuaja me një ose më shumë llogari dhe po

shtoni një kontakt për herë të parë, duhet të përzgjidhni llogarinë tek e cila

dëshironi ta shtoni kontaktin. Si alternativë, trokitni lehtë

Kontakti i telefonit nëse

dëshironi vetëm ta përdorni dhe ta ruani këtë kontakt në pajisjen tuaj.

4

Futni ose përzgjidhni informacionin e dëshiruar për kontaktin.

5

Kur të mbaroni, trokitni lehtë

RUAJ.

Pasi ta ruani një kontakt në një llogari, kjo llogari do të afishohet si llogaria e paracaktuar për

ruajtje herën tjetër kur të shtoni një kontakt. Nëse dëshironi të ndryshoni se në cilën llogari

ruhet një kontakt, duhet ta krijoni përsëri kontaktin dhe ta ruani te llogaria e saktë.

Nëse shtoni një shenjë plusi dhe prefiksin e shtetit përpara numrit të telefonit të një kontakti,

nuk është nevoja ta modifikoni përsëri atë numër kur bëni telefonata nga jashtë shtetit.

Për të modifikuar një kontakt

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë te kontaktin që dëshironi të modifikoni dhe më pas trokitni lehtë .

3

Modifikoni informacionin e dëshiruar.

4

Kur të mbaroni, trokitni lehtë

RUAJ.

Disa shërbime të sinkronizimit nuk do t'ju lejojnë të modifikoni detajet e kontaktit.

Për të shtuar një fotografi te një kontakt

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë te kontaktin që dëshironi të modifikoni dhe më pas trokitni lehtë .

3

Trokitni lehtë dhe më pas përzgjidhni një metodë për të shtuar fotografinë e

kontaktit dhe modifikojeni sipas dëshirës.

4

Pasi të shtoni fotografinë, trokitni lehtë

RUAJ.

Po ashtu mund të shtoni një fotografi te një kontakt drejtpërdrejt nga aplikacioni

Albumi. Nëse

dëshironi të shtoni një fotografi që është e ruajtur në një llogari në linjë, së pari duhet të

shkarkoni fotografinë.

Për të personalizuar tonin e ziles për një kontakt

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë te kontaktin që dëshironi të modifikoni dhe më pas trokitni lehtë .

3

Trokitni lehtë >

Cilëso tonin e ziles.

4

Përzgjidhni një opsion nga lista ose trokitni lehtë për të përzgjedhur një skedar

muzike të ruajtur në pajisjen tuaj, më pas trokitni lehtë

U KRYE.

5

Trokitni lehtë

RUAJ.

Për të dërguar të gjitha telefonatat e një kontakti te posta zanore

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë te kontaktin që dëshironi të modifikoni dhe më pas trokitni lehtë .

3

Trokitni lehtë dhe më pas shënoni kutinë e zgjedhjes për

Të gjitha tel. në post.

zan..

4

Kur të mbaroni, trokitni lehtë

RUAJ.

Për të bllokuar një numër telefoni

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Bllokoni numrat.

3

Trokitni lehtë

SHTONI NJË NUMËR dhe më pas futni numrin e telefonit nga i cili

dëshironi të bllokoni telefonatat dhe mesazhet.

4

Trokitni lehtë

BLLOKO.

89

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të fshirë kontaktet

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Prekni dhe mbani kontaktin që dëshironi të fshini.

3

Për të fshirë disa ose të gjitha kontaktet, shënoni kutitë e zgjedhjes pranë

kontakteve që dëshironi të fshini.

4

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Fshi kontaktin.

5

Trokitni lehtë

FSHI për ta konfirmuar.

Për të modifikuar informacionin e kontaktit në lidhje me veten tuaj

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë

UNË dhe më pas trokitni lehtë te .

3

Futni informacionin e ri ose bëni ndryshimet që dëshironi.

4

Kur të mbaroni, trokitni lehtë

RUAJ.

Për të krijuar një kontakt të ri nga një mesazh me tekst

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë tek ikona pranë numrit të telefonit dhe më pas trokitni lehtë

RUAJ.

3

Përzgjidhni një kontakt ekzistues ose trokitni lehtë te

Krijo një kontakt të ri.

4

Modifikoni informacionet e kontaktit dhe trokitni lehtë

RUAJ.