Sony Xperia Z5 Dual - Të preferuarat

background image

Të preferuarat

Kontaktet që shënoni si të preferuara shfaqen nën skedën e të preferuarave në

aplikacionin Kontaktet bashkë me kontaktet tuaja të telefonuara më shpesh ose

"kontaktet kryesore". Në këtë mënyrë do të keni qasje më të shpejtë te këto kontakte.

Për të shënuar ose anuluar shënimin e një kontakti si të preferuar

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë mbi kontaktin që dëshironi të shtoni ose të hiqni nga të preferuarat

tuaja.

3

Trokitni lehtë .

Për të parë kontaktet tuaja të preferuara

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë

TË PREFER..