Sony Xperia Z5 Dual - Aplikacionet e vogla

background image

Aplikacionet e vogla

Aplikacionet e vogla janë aplikacione në miniaturë që mund të ekzekutohen mbi

aplikacionet e tjera në të njëjtin ekran, për të aktivizuar kryerjen e shumë detyrave

njëherësh. Për shembull, mund të keni të hapur një faqe uebi për afishimin e detajeve të

kursit të këmbimit të valutave dhe më pas të hapni aplikacionin e vogël Llogaritësja mbi

të dhe të kryeni llogaritje. Mund ta hapni dritaren e aplikacioneve të vogla nga ekrani i

aplikacioneve të përdorura së fundi. Për të shkarkuar më shumë aplikacione të vogla,

shkoni te Google Play™.

Për të hapur një aplikacion të vogël

1

Për të hapur ekranin e aplikacioneve të përdorura së fundi, trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë

APLIKACIONET E VOGLA.

3

Trokitni lehtë tek aplikacioni i vogël që dëshironi të hapni.

Mund të hapni njëkohësisht disa aplikacione të vogla.

Për të mbyllur një aplikacion të vogël

Trokitni lehtë në dritaren e aplikacionit të vogël.

Për të shkarkuar një aplikacion të vogël

1

Për të hapur ekranin e aplikacioneve të përdorura së fundi, trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë

APLIKACIONET E VOGLA.

3

Trokitni lehtë .

4

Trokitni lehtë .

5

Kërkoni për aplikacionin e vogël që dëshironi të shkarkoni dhe më pas ndiqni

udhëzimet për ta shkarkuar dhe për të përfunduar instalimin.

30

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të zhvendosur një aplikacion të vogël

Kur aplikacion i vogël është i hapur, prekni dhe mbani cepin e sipërm majtas të

aplikacionit të vogël, pastaj zhvendoseni atë në vendndodhjen e dëshiruar.

Për të minimizuar një aplikacion të vogël

Kur është hapur aplikacioni i vogël, prekni dhe mbani cepin e sipërm majtas të

aplikacionit të vogël dhe më pas zvarriteni atë në cepin e djathtë ose në pjesën e

poshtme të ekranit.

Disa aplikacione të vogla mund të minimizohen duke trokitur lehtë tek ikona .

Për të hequr një aplikacion të vogël

1

Trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

APLIKACIONET E VOGLA.

3

Trokitni lehtë .

4

Trokitni lehtë

Çinstalo aplikacionin e vogël dhe më pas zgjidhni aplikacionin e

vogël që dëshironi të hiqni.

5

Trokitni lehtë

OK.

Për të shtuar një miniaplikacion si një aplikacion të vogël

1

Për të hapur ekranin e aplikacioneve të përdorura së fundi, trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë

APLIKACIONET E VOGLA dhe më pas trokitni lehtë te .

3

Trokitni lehtë .

4

Përzgjidhni një miniaplikacion.

5

Futni një emër për miniaplikacionin, nëse dëshironi, dhe më pas trokitni lehtë

OK.

Për të riemërtuar një miniaplikacion

1

Për të hapur ekranin e aplikacioneve të përdorura së fundi, trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë

APLIKACIONET E VOGLA.

3

Trokitni lehtë .

4

Trokitni lehtë

Riemërto widget-in dhe më pas përzgjidhni miniaplikacionin që

dëshironi të riemërtoni.

5

Futni një emër dhe më pas trokitni lehtë

OK.

6

Trokitni lehtë

.

Jo të gjitha miniaplikacionet mund të riemërtohen.

Për të fshirë një miniaplikacion

1

Për të hapur ekranin e aplikacioneve të përdorura së fundi, trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë

APLIKACIONET E VOGLA.

3

Trokitni lehtë .

4

Trokitni lehtë

Fshi widget-in.

5

Përzgjidhni ikonën e miniaplikacionit që dëshironi të fshini dhe më pas trokitni lehtë

OK.

6

Trokitni lehtë

.

Jo të gjitha miniaplikacionet mund të fshihen.