Sony Xperia Z5 Dual - Bërja e një foto të ekranit

background image

Bërja e një foto të ekranit

Mund të rregjistroni imazhet e palëvizshme në çdo ekran në pajisjen tuaj si një foto të

ekranit. Fotot e ekranit që bëni ruhen automatikisht në Album.

Për të nxjerrë një pamje të çastit

1

Shtypni pak çaste tastin e energjisë deri sa të shfaqet një dritare konfirmimi.

2

Trokitni lehtë .

Mund të nxirrni po ashtu një pamje të çastit duke shtypur për pak çaste tastin e energjisë dhe

tastin e volumit poshtë në të njëjtën kohë.

Për të parë pamjen tuaj të çastit

1

Trokitni lehtë dy herë te shiriti i statusit për të shfaqur Panelin e njoftimeve.

2

Trokitni lehtë te pamja e çastit.

Mund t'i shikoni po ashtu pamjet e çastit tek aplikacioni Albumi.