Sony Xperia Z5 Dual - Ikonat në shiritin e gjendjes

background image

Ikonat në shiritin e gjendjes

Ikonat e gjendjes

Nuk ka kartë SIM

Fuqia e sinjalit

Nuk ka sinjal

Roaming

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave LTE

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave GPRS

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave EDGE

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave 3G

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave HSPA+

Një lidhje Wi-Fi është aktivizuar dhe të dhënat po transmetohen

Një lidhje Wi-Fi është aktivizuar, por nuk ka asnjë lidhje me internetin.
Kjo ikonë shfaqet po ashtu kur përpiqeni të lidheni me një rrjet Wi-Fi të siguruar.

Pas hyrjes me sukses, shenja e pikëçuditjes zhduket.
Nëse Google™ është bllokuar në zonën tuaj, shenja e pikëçuditjes mund të

shfaqet edhe kur pajisja është e lidhur me një rrjet Wi-Fi dhe ka një lidhje interneti

funksionale.

Gjendja e baterisë

Bateria është duke u ngarkuar

Regjimi në aeroplan është i aktivizuar

Funksioni Bluetooth® është i aktivizuar

Mikrofoni është i heshtur

Telefolësi është aktiv

Regjimi Mos shqetëso është i aktivizuar

Regjimi me dridhje

Është cilësuar një alarm

Tipari i GPS-së është i aktivizuar

Sinkronizimi po kryhet

Problem me hyrjen ose sinkronizimin

Në varësi të ofruesit tuaj të shërbimit, rrjetit dhe/ose rajonit, funksionet ose shërbimet e

përfaqësuara nga disa ikona në këtë listë mund të mos jenë të disponueshme.

37

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të menaxhuar ikonat e shiritit të gjendjes

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Ekrani > Ikonat e sistemit.

3

Shenjoni kutitë e zgjedhjes për ikonat e sistemit që dëshironi të shfaqen në shiritin

e gjendjes.

Ikonat e njoftimeve

Mesazh i ri me tekst ose multimedial

Telefonatë në vazhdim

Telefonatë e humbur

Telefonatë në pritje

Transferimi i telefonatave është aktivizuar

Mesazhi i ri i postës zanore

Mesazhi i ri i postës elektronike

Shkarkimi i të dhënave

Ngarkimi i të dhënave

Të dhënat celulare janë çaktivizuar

Kryerja e një konfigurimi bazë të pajisjes tuaj

Një përditësim i softuerit është i disponueshëm

Përditësime të sistemit janë të disponueshme

Shkarkimi i përditësimeve të sistemit

Trokisni lehtë për të instaluar përditësimet e shkarkuara të sistemit

Regjimi STAMINA është i aktivizuar

Regjimi Ultra STAMINA është i aktivizuar

Anulimi i zhurmës është aktiv

Pamja e çastit u regjistrua

Mesazhi i bisedës se re të Hangouts™

Biseda me video me shokët me aplikacionin Hangouts™

Një aplikacion i vogël është në ekzekutim

Një këngë po riprodhohet

Radioja është aktive

Pajisja është e lidhur me një kompjuter nëpërmjet një kablloje USB

Hapësira ruajtëse e brendshme është 75% plot. Trokisni lehtë për të transferuar

të dhënat te një kartë kujtese

Paralajmërim

Njoftime të tjera (të pashfaqura)

Jo të gjitha ikonat që mund të shfaqen në pajisjen tuaj janë të listuara këtu. Këto ikona janë

vetëm për qëllime referimi dhe mund të bëhen ndryshime pa njoftim paraprak.

38

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të bllokuar një aplikacion që të mos dërgojë njoftime

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Njoftimet.

3

Përzgjidhni një aplikacion.

4

Trokitni lehtë te rrëshqitësi

Blloko të gjitha.