Sony Xperia Z5 Dual - Sfondi dhe temat

background image

Sfondi dhe temat

Mund ta përshtatni ekranin bazë sipas stilit tuaj, duke përdorur sfondet dhe temat.

Për të ndryshuar sfondin e ekranit bazë

1

Prekni dhe mbani një zonë bosh tek

Ekrani bazë derisa të dridhet pajisja.

2

Trokitni lehtë te

Sfondet dhe përzgjidhni një opsion.

Mund të ndryshoni po ashtu sfondin e Ekranit të kyçjes ose të cilësoni të njëjtin imazh për

Ekranin bazë dhe Ekranin e kyçjes. Ndiqni hapat më sipër dhe më pas trokitni lehtë

Albumi.

Trokitni lehtë tek imazhi që dëshironi dhe zgjidhni një opsion.

Për të cilësuar një temë

1

Prekni dhe mbani një zonë bosh tek

Ekrani bazë derisa të dridhet pajisja.

2

Trokitni lehtë

Temat.

3

Zgjidhni një opsion.

Për të përdorur një temë ekzistuese, përzgjidhni temën dhe më pas trokitni

lehtë

ZBATONI TEMËN.

Për të shkarkuar një temë të re, trokitni lehtë

MERRNI MË SHUMË TEMA.

Kur ndryshoni një temë, ndryshon edhe sfondi në disa aplikacione.