Sony Xperia Z5 Dual - Widget-et

background image

Widget-et

Widget-et janë aplikacione të vogla që mund t'i përdorni drejt e nga ekrani bazë. Ato

funksionojnë edhe si shkurtore. Për shembull, widget-i Moti ju lejon të shikoni

informacionet bazë për motin drejt e nga ekrani bazë. Kur trokitni lehtë widget-in, hapet

versioni i plotë i aplikacionit Moti. Mund të shkarkoni widget-e të tjera nga Google Play™.

Për të shtuar një widget në ekranin bazë

1

Prekni dhe mbani një zonë bosh tek

Ekrani bazë derisa të dridhet pajisja dhe më

pas trokitni lehtë

Widget-et.

2

Gjeni dhe trokitni lehtë widget-in që dëshironi të shtoni.

31

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për t'i ndryshuar madhësinë një widget-i

1

Prekni dhe mbani një widget deri sa pajisja të dridhet dhe më pas lëshojeni atë.

Nëse madhësia e widget-it mund të ndryshohet, për shembull, për widget-in e

Kalendarit, më pas shfaqet një kornizë e theksuar dhe pikat e ndryshimit të

madhësisë.

2

Zvarritini pikat brenda ose jashtë për të tkurrur ose zgjeruar widget-in.

3

Për të konfirmuar madhësinë e re të widget-it, trokitni lehtë kudo në

Ekrani bazë.

Për të zhvendosur një widget

Prekeni dhe mbajeni widget-in deri sa pajisja të dridhet dhe më pas zvarriteni në

vendndodhjen e re.

Për të hequr një widget

Prekeni dhe mbajeni widget-in deri sa pajisja të dridhet dhe më pas zvarriteni te

Hiqeni nga ekrani bazë.