Sony Xperia Z5 Dual - Aplikacioni i mbështetjes

background image

Aplikacioni i mbështetjes

Përdorni aplikacionin Mbështetja në pajisjen tuaj për të shfletuar në Manualet e

përdorimit, në udhëzuesit e zgjidhjes së problemeve dhe për të gjetur informacione në

lidhje me përditësimet e softuerëve dhe informacione të tjera në lidhje me produktin.

Për t'u qasur tek aplikacioni Mbështetja

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi dhe më pas përzgjidhni objektin e kërkuar të

ndihmës.

Për mbështetjen më të mirë të mundshme, lidhuni me internetin kur të përdorni aplikacionin

Mbështetja.

Këshillat e Xperia™

Me përdorimin e Këshillave të Xperia™ mund të merrni informacione të dobishme për

pajisjen tuaj nëpërmjet njoftimeve dhe të mësoni gjithçka që ju duhet për të filluar.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar Këshillat e Xperia™

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë