Sony Xperia Z5 Dual - Riciklimi i pajisjes tuaj

background image

Riciklimi i pajisjes tuaj

Keni një pajisje të vjetër që ndodhet diku në shtëpi? Pse të mos e ricikloni? Kështu do të

na ndihmoni të ripërdorim materialet dhe elementet e saj përbërëse dhe njëkohësisht do

të mbroni mjedisin! Mësoni më shumë në lidhje me opsionet e riciklimit në rajonin tuaj në

www.sonymobile.com/recycle/

.