Sony Xperia Z5 Dual - Cilësimet e mesazhimit

background image

Cilësimet e mesazhimit

Për të ndryshuar cilësimet e njoftimit të mesazheve

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Cilësimet.

3

Për të cilësuar një tingull njoftimi, trokitni lehtë mbi

Tingulli i njoftimit dhe më pas

përzgjidhni një opsion ose trokitni lehtë dhe përzgjidhni një skedar muzike të

ruajtur në pajisjen tuaj.

4

Për të konfirmuar, trokitni lehtë

U krye.

5

Për të rregulluar cilësimet shtesë të njoftimeve, trokitni lehtë te rrëshqitësit.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar raportet e dorëzimit për mesazhet dalëse

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Cilësimet.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi

Njoftim dorëzimi për të aktivizuar ose çaktivizuar

funksionin.

Pasi të aktivizohen raportet e dorëzimit, një shenjë kontrolli shfaqet te mesazhet që janë

dorëzuar me sukses.