Sony Xperia Z5 Dual - Leximi dhe dërgimi i mesazheve

background image

Leximi dhe dërgimi i mesazheve

Aplikacioni Mesazhimi i shfaq mesazhet tuaja si biseda, gjë që do të thotë se të gjithë

mesazhet për te një person i caktuar dhe të ardhura nga ai grupohen së bashku. Për të

dërguar mesazhe multimediale, keni nevojë për cilësimet e duhura të MMS-së në pajisjen

tuaj. Shihni

Cilësimet e internetit dhe MMS-ve

në faqen 52.

Numri i shenjave që mund të dërgoni një mesazh të vetëm ndryshon në varësi të operatorit dhe

gjuhës që përdorni. Madhësia maksimale e një mesazhi multimedial, që përfshin madhësinë e

skedarëve të shtuar të mediave, varet gjithashtu nga përdoruesi. Kontaktoni operatorin e rrjetit

tuaj për më shumë informacion.

1

Kthehuni te lista e bisedave

2

Telefononi dërguesin e mesazhit

3

Shikoni më shumë opsione

4

Mesazhet e dërguara dhe të marra

5

Dërgoni një mesazh të plotë

6

Shtoni bashkëngjitje

Për të krijuar dhe për të dërguar një mesazh

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë te , më pas gjeni dhe trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë .

3

Futni emrin ose numrin e telefonit të marrësit, ose informacionet e tjera të kontaktit

që keni ruajtur rreth marrësit, më pas përzgjidhni nga lista që shfaqet. Nëse

marrësi nuk është renditur si kontakt, futeni numrin e marrësit në mënyrë manuale.

4

Nëse dëshironi të dërgoni një mesazh në grup, përsëritni procedurën e përshkruar

më sipër për të shtuar më shumë marrës.

5

Trokitni lehtë te

Shkruaj mesazh dhe futni tekstin e mesazhit tuaj.

6

Nëse dëshironi të shtoni një bashkëngjitje, përzgjidhni opsionin përkatës të

bashkëngjitjes.

7

Për të Për të dërguar mesazhin, trokitni lehtë te njëri nga butonat sipas kartës

SIM që dëshironi të përdorni.

Nëse dilni nga një mesazh para se ta dërgoni, ai do të ruhet si skicë. Biseda etiketohet me

fjalën

Skicë.

Për të lexuar një mesazh të marrë

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi bisedën e dëshiruar.

3

Nëse mesazhi nuk është shkarkuar ende, trokitni lehtë te mesazhi.

Të gjitha mesazhet e marra ruhen në mënyrë të paracaktuar në kujtesën e pajisjes.

94

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për t'iu përgjigjur një mesazhi

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë te dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë te .

2

Trokitni lehtë te biseda që përmban mesazhin.

3

Futni përgjigjen tuaj dhe trokitni lehtë te njëri nga butonat sipas kartës SIM që

dëshironi të përdorni.

Për të përcjellë një mesazh

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë te , më pas gjeni dhe trokitni lehtë te .

2

Trokitni lehtë te biseda që përmban mesazhin që dëshironi të përcillni.

3

Prekni dhe mbani mesazhin që dëshironi të përcillni dhe më pas trokitni lehtë te

Përcill mesazhin.

4

Futni emrin ose numrin e telefonit të marrësit, ose informacionet e tjera të kontaktit

që keni ruajtur rreth marrësit, më pas përzgjidhni nga lista që shfaqet. Nëse

marrësi nuk është renditur si kontakt, futeni numrin e marrësit në mënyrë manuale.

5

Modifikoni mesazhin nëse nevojitet dhe më pas trokitni lehtë te njëri nga butonat

sipas kartës SIM që dëshironi të përdorni.

Për të ruajtur një skedar të përfshirë në mesazhin e marrë

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Nëse mesazhi nuk është shkarkuar ende, trokitni te mesazhi.

3

Prekni dhe mbani skedarin që dëshironi të ruani, pastaj përzgjidhni mundësinë e

dëshiruar.