Sony Xperia Z5 Dual - Mesazhimi i çastit dhe biseda me video

background image

Mesazhimi i çastit dhe biseda me video

Mund të përdorni aplikacionin Google Hangouts™ për mesazhimin e çastit dhe bisedën

me video në pajisjen tuaj për të biseduar me shokët, të cilët e përdorin aplikacionin edhe

në kompjuterë, pajisje Android™ dhe në pajisje të tjera. Mund ta ktheni çdo bisedë në një

videotelefonatë me disa shokë dhe mund t'u dërgoni shokëve mesazhe edhe kur janë

jashtë linje. Gjithashtu mund të shikoni dhe të bashkëndani me lehtësi fotografitë.
Hangouts™ kërkon qasje në internet dhe një llogari të Google™. Shkoni te http://

support.google.com/hangouts dhe klikoni te lidhja "Hangouts në pajisjen tuaj Android"

për të marrë informacione më të detajuara se si ta përdorni këtë aplikacion.

Funksioni i videotelefonatës punon vetëm në pajisjet me një kamerë të përparme.

Për të përdorur aplikacionin Hangouts™

1

Nga Ekrani bazë juaj, takoni .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Hangouts.

96

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.