Sony Xperia Z5 Dual - Organizimi i mesazheve tuaja

background image

Organizimi i mesazheve tuaja

Për të fshirë një mesazh

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë , më pas gjeni dhe trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë te biseda që përmban mesazhin që dëshironi të fshini.

3

Prekni dhe mbani mesazhin që dëshironi të fshini dhe më pas trokitni lehtë

Fshij

mesazhin > FSHI.

Për të fshirë bisedat

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Fshi bisedat.

3

Shënoni kutitë e zgjedhjes për bisedat që dëshironi të fshini dhe më pas trokitni

lehtë >

FSHI.

Për të shënuar me yll një mesazh

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Takoni bisedën që dëshironi të hapni.

3

Prekni dhe mbani mesazhin që dëshironi të shënoni me yll dhe pastaj trokitni lehtë

mbi

Shto yllin.

4

Për të hequr yllin nga një mesazh, prekni dhe mbani mesazhin e shënuar me yll

dhe më pas trokitni lehtë

Fshi yllin.

Për të parë mesazhet e theksuara

1

Nga Ekrani bazë juaj, takoni , pastaj gjeni dhe takoni .

2

Takoni , pastaj takoni

Mesazhet me yll.

3

Të gjitha mesazhet e theksuara shfaqen në një listë.

Për të kërkuar për mesazhe

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë .

3

Futni fjalët kyçe të kërkimit tuaj. Rezultatet e kërkimit afishohen në një listë.

95

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.