Sony Xperia Z5 Dual - Bashkëndarja e muzikës

background image

Bashkëndarja e muzikës

Për të bashkëndarë një këngë

1

Nga ekrani bazë i Muzikës, shfletoni te kënga ose albumi që dëshironi të

bashkëndani.

2

Prekni dhe mbani titullin e këngës, dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Bashkëndaj.

3

Përzgjidhni një aplikacion nga lista dhe pastaj ndiqni udhëzimet në ekran.

Gjithashtu mund të bashkëndani albume dhe lista dëgjimi në të njëjtën mënyrë.

104

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.