Sony Xperia Z5 Dual - Cilësimet e zërit të radios

background image

Cilësimet e zërit të radios

Për të këmbyer mes modaliteteve të zërit mono dhe stereo

1

Kur radioja është e hapur, shtypni .

2

Takoni

Aktivizo tingullin stereo.

3

Për të dëgjuar radion në modalitetin e zërit mono përsëri, shtypni dhe takoni

Detyro tingullin mono.

Për të përzgjedhur rajonin e radios

1

Kur radioja është e hapur, shtypni .

2

Takoni

Cilëso rajonin e radios.

3

Përzgjidhni një opsion.

108

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.