Sony Xperia Z5 Dual - Listat e dëgjimit

background image

Listat e dëgjimit

Në ekranin bazë të aplikacionit Muzika, mund të krijoni listat tuaja të dëgjimit nga muzika

që është e ruajtur në pajisjen tuaj.

Për të krijuar listat tuaja të dëgjimit

1

Nga ekrani bazë i Muzikës, prekni dhe mbani emrin e albumit ose të këngës që

dëshironi të shtoni te një listë dëgjimi.

2

Në menynë që hapet, trokitni lehtë

Shto në listën e dëgjimit > Krijo listën e re të

dëgjimit.

3

Futni një emër për listën e dëgjimit dhe trokitni lehtë

OK.

Mund të hapni po ashtu menynë e ekranit bazë të Muzikës, të trokitni lehtë

Listat e dëgjimit

dhe më pas të trokitni lehtë për të krijuar një listë dëgjimi të re.

Për të riprodhuar listat tuaja të dëgjimit

1

Hapni menynë e Muzikës dhe më pas trokitni lehtë te

Listat e dëgjimit.

2

Nën

Listat e dëgjimit, përzgjidhni listën e dëgjimit që dëshironi të hapni.

3

Nëse dëshironi të riprodhoni të gjitha këngët, trokitni lehtë te çdo këngë ose te

Përziej të gjitha.

Për të shtuar këngë në një listë dëgjimi

1

Nga ekrani bazë i Muzikës, shfletoni te kënga ose albumi që dëshironi të shtoni te

një listë dëgjimi.

2

Prekni dhe mbani këngën ose titullin e albumit dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Shto

në listën e dëgjimit.

3

Trokitni lehtë mbi emrin e listës së dëgjimit tek e cila dëshironi të shtoni albumin

ose këngën. Albumi ose kënga tani shtohet në listën e dëgjimit.

Për të hequr një këngë nga një listë dëgjimi

1

Në një listë dëgjimi, prekni dhe mbani titullin e këngës që dëshironi të hiqni.

2

Trokitni lehtë

Hiqni nga lista e dëgjimit.

Për të fshirë një listë dëgjimi

1

Hapni menynë e Muzikës dhe më pas trokitni lehtë te

Listat e dëgjimit.

2

Prekni dhe mbani listën e dëgjimit që dëshironi të fshini.

3

Trokitni lehtë

Fshini nga hapësira ruajtëse.

4

Trokitni lehtë

FSHI për ta konfirmuar.

Nuk mund të fshini listat inteligjente të dëgjimit.