Sony Xperia Z5 Dual - Njohja e muzikës me TrackID™‎

background image

Njohja e muzikës me TrackID™

Përdorni shërbimin e njohjes së muzikës TrackID™ për të identifikuar një këngë që

dëgjoni të riprodhohet në mjedisin tuaj rrethues. Thjesht regjistroni një mostër të shkurtër

të këngës dhe do të gjeni informacionin e artistit, titullit dhe albumit brenda disa

sekondash. Mund të blini këngë të identifikuara nga TrackID™ dhe mund të shikoni

klasifikimet e TrackID™ për të parë se çfarë po kërkojnë përdoruesit e TrackID™ nëpër

botë. Për rezultatet më të mira, përdoreni TrackID™ në një mjedis të qetë.

1

Trokitni lehtë për të hapur menynë e ekranit bazë të TrackID™

2

Shikoni historinë e kërkimeve tuaja të mëparshme

3

Eksploroni këngët kryesore, lista popullore të dëgjimit, këngët e reja dhe më shumë

4

Shikoni se çfarë po gjurmojnë të tjerët

5

Kërkoni për pjesë muzikore, albume dhe artistë

6

Identifikoni muzikën që jeni duke dëgjuar

Aplikacioni TrackID™ dhe disa tipare të shërbimit të TrackID™ mund të mos mbështeten në të

gjitha shtetet ose rajonet, ose nga të gjitha rrjetet ose ofruesit e shërbimeve. TrackID™ mund

të lidhet me shërbime të transmetimit të muzikës që janë të disponueshme në vendin tuaj.

Për të identifikuar muzikën duke përdorur teknologjinë TrackID™

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

TrackID™ dhe më pas mbajeni pajisjen tuaj afër burimit të

muzikës.

3

Trokitni lehtë . Nëse kënga dallohet nga shërbimi TrackID™, rezultatet shfaqen

në ekran.

Për t'u kthyer tek ekrani i nisjes i

TrackID™, trokitni lehtë .

105

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të parë informacionin e artistit për një këngë

1

Pasi një këngë njihet nga aplikacioni

TrackID™, rezultati afishohet në ekranin bazë

të TrackID™.

2

Lëvizni te rezultati që dëshironi të shikoni dhe më pas trokitni lehtë për ta hapur.

Për të fshirë një këngë nga historia e pjesëve muzikore

1

Hapni aplikacionin

TrackID™ dhe më pas shfletoni te kënga që dëshironi të fshini.

2

Prekni dhe mbani ekranin për të shfaqur .

3

Trokitni lehtë .

Për të përdorur TrackID™ LIVE

Mund të përdorni TrackID™ LIVE për të parë gjurmimet DREJTPËRDREJT në kohë reale

nëpër botë.

Hapni aplikacionin

TrackID™ dhe më pas trokitni lehtë te skeda

DREJTPËRDREJT.

Mund ta ndryshoni se sa shpejt dëshironi t'i merrni gjurmimet dhe mund të çaktivizoni ose të

aktivizoni zërin e paraafishimeve të këngëve.