Sony Xperia Z5 Dual - Gjetja e një pajisjeje të humbur

background image

Gjetja e një pajisjeje të humbur

Nëse keni një llogari të Google™, shërbimi në ueb "Mbrojtja nga my Xperia" mund t'ju

ndihmojë të gjeni vendndodhjen dhe të siguroni pajisjen tuaj nëse e humbni. Nëse e keni

aktivizuar këtë shërbim në pajisjen tuaj, mund që:

Të gjeni vendndodhjen e pajisjes në një hartë.

Të realizoni tingëllimin e një sinjalizimi edhe nëse pajisja është në regjimin Mos shqetëso.

Të kyçni në largësi pajisjen dhe ta konfiguroni pajisjen që t'i shfaqë detajet tuaja të

kontaktit kujtdo që e gjen.

Të pastroni në largësi kujtesën e brendshme dhe të jashtme në pajisje, si zgjidhje e fundit.

Nëse e keni pastruar kujtesën e brendshme të pajisjes duke përdorur shërbimin në ueb

"Mbrojtja nga my Xperia”, duhet të hyni në një llogari të Google™ që është sinkronizuar më

parë në këtë pajisje herën tjetër kur të ndizni pajisjen.

Shërbimi "Mbrojtja nga my Xperia" mund të mos jetë i disponueshëm në të gjitha vendet ose

rajonet.

21

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të aktivizuar Mbrojtjen nga my Xperia

1

Sigurohuni që të keni një lidhje aktive të të dhënave dhe aktivizoni shërbimet e

vendndodhjes në pajisjen tuaj.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Ekrani i kyçjes dhe siguria > Mbrojtja nga

my Xperia > AKTIVIZONI.

4

Shënoni kutinë e zgjedhjes për të pranuar kushtet e përgjithshme të shërbimit dhe

më pas trokitni lehtë te

PRANONI.

5

Nëse kërkohet, hyni në llogarinë tuaj të Google™ ose krijoni një llogari të re nëse

nuk e keni një të tillë.

6

Për të verifikuar nëse shërbimi Mbrojtja nga my Xperia mund ta lokalizojë pajisjen

tuaj, shkoni te

myxperia.sonymobile.com

dhe hyni duke përdorur llogarinë e

Google™ që po përdorni në pajisjen tuaj.

Nëse po e bashkëndani një pajisje me shumë përdorues, kini parasysh se shërbimi Mbrojtja

nga my Xperia është i disponueshëm vetëm për përdoruesin që ka hyrë si pronari i pajisjes.

Gjetja e një pajisjeje të humbur duke përdorur Menaxherin e pajisjes me

Android™

Google™ ofron një shërbim të vendndodhjes dhe sigurisë në ueb të quajtur Menaxheri i

pajisjes me Android™. Mund ta përdorni atë paralelisht ose si një alternativë të Mbrojtjes

nga my Xperia. Nëse humbisni pajisjen tuaj, mund të përdorni Menaxherin e pajisjes me

Android™:

Për të gjetur dhe treguar se ku ndodhet pajisja juaj.

Për t'i rënë ziles ose për të kyçur pajisjen, për të spastruar gjithçka në të ose për të

shtuar një numër telefoni në ekranin e kyçjes.
Për më shumë informacione mbi Menaxherin e pajisjes me Android™, shkoni te

www.support.google.com

.

Menaxheri i pajisjes me Android™ nuk funksionon nëse pajisja juaj është fikur ose nuk ka një

lidhje me internetin. Shërbimi i Menaxherit të pajisjes me Android™ mund të mos jetë i

disponueshëm në të gjitha shtetet ose rajonet.

Për të aktivizuar Menaxherin e pajisjes me Android™

1

Nëse po e bashkëndani një pajisje me shumë përdorues, sigurohuni që të keni

hyrë si pronari.

2

Sigurohuni se keni një lidhje aktive të të dhënave dhe se shërbimet e

vendndodhjes janë aktivizuar.

3

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

4

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Google > Siguria.

5

Trokit lehtë te rrëshqitësit pranë

Gjeni këtë pajisje në largësi dhe Lejoni kyçjen

dhe spastrimin në largësi për të aktivizuar të dyja funksionet.

6

Nëse kërkohet, pranoni kushtet e përgjithshme duke trokitur lehtë

Aktivizo këtë

administrator të pajisjes.

7

Për të verifikuar se Menaxheri i pajisjes me Android™ mund ta lokalizojë pajisjen

tuaj pasi të aktivizoni shërbimin, shkoni te

www.android.com/devicemanager

dhe

hyni me llogarinë tuaj të Google™.

Mund të aktivizoni po ashtu Menaxherin e pajisjes Android™ nga

Ekrani i kyçjes dhe siguria

nën Administratorët e pajisjes.

22

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.