Sony Xperia Z5 Dual - Gjetja e numrit të identifikimit të pajisjes tuaj

background image

Gjetja e numrit të identifikimit të pajisjes tuaj

Pajisja juaj ka një numër unik identifikimi. Ky numër quhet IMEI (Identiteti Ndërkombëtar i

Pajisjes Celulare). Duhet ta ruani një kopje të këtij numri. Mund ta kërkoni atë, për

shembull, kur qaseni në shërbimin e mbështetjes të Xperia™ Care për të regjistruar

pajisjen tuaj. Po ashtu, nëse pajisja juaj vidhet, disa ofrues të rrjeteve mund ta përdorin

këtë numër për të ndaluar qasjen e pajisjes në rrjet në shtetin ose rajonin tuaj.

Për pajisjet me dy karta SIM, ka dy numra IMEI, një për secilën fole të kartës SIM.

Për të parë numrat IMEI në shiritin e etiketës

1

Hapni mbulesën për folenë e kartës SIM nano dhe të kartës së kujtesës.

2

Hiqni tabakanë e kartës SIM/ kartës së kujtesës. Vendosni një thua ose objekt

tjetër me një majë të gjatë të hollë nën anën e shiritit të etiketës dhe më pas

tërhiqeni jashtë shiritin. Numrat IMEI janë të afishuar në shirit.

Mund të shikoni po ashtu numrat IMEI duke hapur formuesin e numrit të telefonit dhe duke

futur

*#06#

.

Për të parë numrat IMEI nëpërmjet cilësimeve të pajisjes

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Informacion mbi telefonin > Gjendja >

Informacioni i IMEI-t.