Sony Xperia Z5 Dual - Cilësimet e llogarisë të postës elektronike

background image

Cilësimet e llogarisë të postës elektronike

Për të hequr një llogari të postës elektronike nga pajisja juaj

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

Dërgo postë elek..

3

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Cilësimet.

4

Përzgjidhni llogarinë që dëshironi të hiqni.

5

Trokitni lehtë

Hiq llogarinë > OK.

99

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të ndryshuar shpeshtësinë e kontrollit të kutisë në hyrje

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

Dërgo postë elek..

3

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Cilësimet.

4

Përzgjidhni llogarinë e dëshiruar.

5

Trokitni lehtë

Kontrollo shpeshtësinë > Shpeshtësia e kontrollit dhe përzgjidhni

një opsion.

Për të cilësuar një përgjigje automatike "jashtë zyrës" në një llogari të Exchange

ActiveSync

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë Dërgo postë

elek..

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Cilësimet.

3

Përzgjidhni llogarinë e EAS (Exchange ActiveSync) për të cilën dëshironi të cilësoni

një përgjigje automatike kur jeni jashtë zyrës.

4

Trokitni lehtë

Jashtë zyrës.

5

Trokitni lehtë te rrëshqitësi për të aktivizuar funksionin.

6

Nëse nevojitet, shënoni kutinë e kontrollit

Cilësoni periudhën kohore dhe cilësoni

diapazonin e kohës për përgjigjen automatike.

7

Futni mesazhin tuaj "jashtë zyrës" në fushën e tekstit kryesor.

8

Trokitni lehtë

OK për ta konfirmuar.