Sony Xperia Z5 Dual - Konfigurimi i postës elektronike

background image

Konfigurimi i postës elektronike

Përdorni aplikacionin e postës elektronike në pajisjen tuaj për të dërguar dhe për të marrë

mesazhe të postës elektronike nëpërmjet llogarive tuaja të postës elektronike. Mund të

keni njëkohësisht një ose disa llogari të postës elektronike, duke përfshirë llogaritë e

korporatës të Microsoft Exchange ActiveSync.

Për të konfiguruar një llogari të postës elektronike

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

Dërgo postë elek..

3

Për të përfunduar konfigurimin, ndiqni udhëzimet që shfaqen në ekran.

Për disa shërbime të postës elektronike, mund të duhet të kontaktoni me ofruesin e

shërbimeve të postës elektronike për informacionin rreth cilësimeve të detajuara për llogarinë e

postës elektronike.

Për të shtuar një llogari shtesë të postës elektronike

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

Dërgo postë elek..

3

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Cilësimet > Shto llogarinë.

4

Ndiqni udhëzimet në ekran. Nëse cilësimet për llogarinë e postës elektronike nuk

mund të shkarkohen automatikisht, përfundoni konfigurimin manualisht.

5

Kur të mbaroni, trokitni lehtë

TJETRI.