Sony Xperia Z5 Dual - Organizimi i mesazheve tuaja të postës elektronike

background image

Organizimi i mesazheve tuaja të postës elektronike

Për të radhitur postën tuaj elektronike

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë te .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

Posta elektronike.

3

Nëse jeni duke përdorur disa llogari të postës elektronike, trokitni lehtë dhe

përzgjidhni llogarinë me kutinë hyrëse që dëshironi të radhitni. Nëse dëshironi të

radhitni menjëherë të gjitha llogaritë tuaja të postës elektronike, trokitni lehtë

dhe më pas trokitni lehtë

Kutia në hyrje kombinuar.

4

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë

Radhit.

5

Zgjidhni një opsion të radhitjes.

Për të kërkuar për mesazhe të postës elektronike

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë te dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë te

Posta

elektronike.

2

Nëse jeni duke përdorur disa llogari të postës elektronike, trokitni lehtë dhe

përzgjidhni llogarinë ku dëshironi të kërkoni. Nëse dëshironi të kërkoni menjëherë

në të gjitha llogaritë tuaja të postës elektronike, trokitni lehtë dhe më pas trokitni

lehtë

Kutia në hyrje kombinuar.

3

Trokitni lehtë .

4

Futni tekstin tuaj të kërkimit dhe më pas trokitni lehtë në tastierë.

5

Rezultati i kërkimit shfaqet në një listë të radhitur sipas datës. Trokitni lehtë te

mesazhi i postës elektronike që dëshironi të hapni.

Për të parë të gjitha dosjet për një llogari të postës elektronike

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë te , më pas gjeni dhe trokitni lehtë

Posta

elektronike.

2

Trokitni lehtë dhe më pas përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni.

3

Nën llogarinë që dëshironi të kontrolloni, përzgjidhni

Afisho të gjitha dosjet.

Për të fshirë mesazhet e postës elektronike

1

Trokitni lehtë dhe mbani mesazhin që dëshironi të fshini deri sa pajisja të lëshojë

dridhje.

2

Shënoni kutitë e zgjedhjes për mesazhet që dëshironi të fshini.

3

Trokitni lehtë

Mund ta goditni po ashtu lehtë djathtas mesazhin për ta fshirë.

Për të zhvendosur një mesazh të postës elektronike në një dosje tjetër

1

Në kutinë në hyrje të postës tuaj elektronike, goditni lehtë mesazhin që dëshiroini

të zhvendosni majtas.

2

Trokitni lehtë mbi

Zhvendos, pastaj përzgjidhni një dosje.