Sony Xperia Z5 Dual - Gjesti i zmadhimit

background image

Gjesti i zmadhimit

Gjesti i zmadhimit ju lejon të zmadhoni pjesë të ekranit duke trokitur lehtë te një zonë e

ekranit me prekje tre herë me radhë.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar Gjestin e zmadhimit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Qasshmëria > Gjesti i zmadhimit.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi nën

Gjesti i zmadhimit.

Për të zmadhuar një zonë dhe për t'u zhvendosur nëpër ekran

1

Sigurohuni që

Gjesti i zmadhimit është i aktivizuar.

2

Për të zmadhuar përkohësisht një zonë, trokiteni lehtë tre herë.

3

Zhvendoseni zonën duke e zvarritur me dy ose më shumë gishta.

4

Për të dalë nga regjimi i zmadhimit, trokitni përsëri tre herë te zona.

Në aplikacione të caktuara, mund të zmadhoni ose të zvogëloni edhe duke i afruar gishtat në

një zonë.