Sony Xperia Z5 Dual - Madhësia e ekranit

background image

Madhësia e ekranit

Mund të përdorni cilësimin

Madhësia e paraqitjes për të rritur ose zvogëluar të gjitha

elementet në ekranin tuaj, jo vetëm tekstin.

Për të cilësuar Madhësinë e ekranit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Qasshmëria.

3

Trokitni lehtë

Madhësia e paraqitjes dhe më pas cilësoni madhësinë e dëshiruar të

ekranit duke trokitur lehtë te shkalla.