Sony Xperia Z5 Dual - Qasja e çelësit

background image

Qasja e çelësit

Me Qasjen e çelësit, mund të ndërveproni me pajisjen tuaj Xperia™ duke përdorur një

ose më shumë çelësa. Një çelës është një pajisje e përdorur për të dërguar një sinjal të

goditjes së tastit te pajisja juaj Android. Kjo mund të jetë e dobishme për përdoruesit me

kufizime të lëvizjes. Për më shumë informacione mbi Qasjen e çelësit, shikoni

Cilësimet >

Qasshmëria > Qasja e çelësit > CILËSIMET > Ndihma.

152

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të aktivizuar ose çaktivizuar Qasjen e çelësit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Qasshmëria > Qasja e çelësit.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin dhe më pas

trokitni lehtë

OK.

153

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.