Sony Xperia Z5 Dual - Regjimi i pajisjes shtesë tekstofonike (TTY)

background image

Regjimi i pajisjes shtesë tekstofonike (TTY)

Tipari i pajisjes shtesë tekstofonike (TTY) në pajisjen tuaj lejon që personat që janë të

shurdhër, kanë probleme dëgjimi ose që kanë aftësi të kufizuara të ligjërimit ose të

gjuhës, të mund të komunikojnë me pajisjen shtesë tekstofonike ose një shërbim

tekstofonike (TRS).

Për të aktivizuar regjimin TTY

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Telefonata.

3

Zgjidhni një kartë SIM dhe më pas trokitni lehtë

Qasshmëria > Regjimi TTY.

4

Përzgjidhni regjimin përkatës TTY.