Sony Xperia Z5 Dual - Teksti i madh

background image

Teksti i madh

Mund të aktivizoni opsionin Teskti i madh për të rritur madhësinë e paracaktuar të tekstit

të shfaqur në pajisjen tuaj.

Për të cilësuar madhësinë e fontit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Qasshmëria.

3

Trokitni lehtë

Madhësia e fontit dhe më pas cilësoni madhësinë e dëshiruar të

fontit duke trokitur lehtë te shkalla.