Sony Xperia Z5 Dual - Futja e tekstit duke përdorur futjen me zë

background image

Futja e tekstit duke përdorur futjen me zë

Gjatë futjes së tekstit, mund të përdorni funksionin e futjes me zë në vend të shkrimit të

fjalëve. Thjesht thoni fjalët që dëshironi të futni. Futja me zë është një teknologji

eksperimentale nga Google™ dhe është e disponueshme për një numër gjuhësh dhe

rajonesh. Duhet të aktivizoni futjen me zë përpara sesa të filloni t'a përdorni atë.

Për të aktivizuar futjen me zë

1

Kur të shfaqet tastiera në ekran, trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Cilësimet e tastierës.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi

Tasti shkrimit me zë i Google™. Kur funksioni është i

aktivizuar, në tastierën tuaj shfaqet .

Për të futur tekst duke përdorur futjen nëpërmjet zërit

1

Hapni tastierën në ekran dhe sigurohuni që tipari i futjes së zërit të jetë i aktivizuar.

2

Trokitni lehtë . Kur të shfaqet , flisni për të futur tekstin.

3

Kur të mbaroni, trokitni lehtë përsëri . Shfaqet teksti i sugjeruar.

4

Nëse është e nevojshme, modifikojeni manualisht tekstin.