Sony Xperia Z5 Dual - Sinkronizimi me llogaritë në linjë

background image

Sinkronizimi me llogaritë në linjë

Sinkronizoni pajisjen tuaj me kontaktet, postën elektronike, ngjarjet e kalendarit dhe

informacione të tjera nga llogaritë në linjë, për shembull, llogaritë e postës elektronike si

Gmail™ dhe Exchange ActiveSync, Facebook™ dhe Flickr™. Mund t'i sinkronizoni

automatikisht të dhënat për llogari të tilla me anë të aktivizimit të funksionit të

sinkronizimit automatik, ose mund të sinkronizoni manualisht çdo llogari.

Për të konfiguruar një llogari në linjë për sinkronizimin

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë

Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi > Shto llogarinë dhe më pas

përzgjidhni llogarinë që dëshironi të shtoni.

3

Ndiqni udhëzimet për të krijuar një llogari ose hyni në të.

Për të sinkronizuar manualisht me një llogari në linjë

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë > Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi.

2

Trokitni lehtë tek emri i llogarisë me të cilën dëshironi të sinkronizoni. Shfaqet një

listë e objekteve që tregon se çfarë mund të sinkronizohet me llogarinë.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi pranë objektit që dëshironi të sinkronizoni.

Për të hequr një llogari në linjë

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë > Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi.

2

Përzgjidhni llojin e llogarisë dhe më pas trokitni lehtë te llogaria që dëshironi të

hiqni.

3

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Hiqe llogarinë.

4

Trokitni përsëri lehtë te

HIQNI LLOGARINË për ta konfirmuar.