Sony Xperia Z5 Dual - Përdorimi i regjistrit të telefonatave

background image

Përdorimi i regjistrit të telefonatave

Në regjistrin e telefonatave mund të shikoni telefonatat e humbura me ose që

tregojnë se për cilën kartë SIM ishte telefonata, telefonatat e marra dhe ato të kryera

.

Për të hapur regjistrin e telefonatave

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë .

Për të parë telefonatat tuaja të humbura

1

Kur keni humbur një telefonatë, shfaqet në shiritin e gjendjes. Zvarritni poshtë

shiritin e gjendjes.

2

Trokitni lehtë mbi

Telefonatë e humbur.

Për t'i telefonuar një numri nga regjistri i telefonatave

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë . Do të afishohet regjistri i telefonatave.

3

Për t'i telefonuar drejtpërdrejt një numri nga regjistri i telefonatave, trokitni lehtë

pranë numrit dhe zgjidhni një kartë SIM. Për të modifikuar një numër përpara

telefonimit, prekeni dhe mbajeni numrin dhe më pas trokitni lehtë

Modifiko nr. para

telefonatës

Për të shtuar një numër nga regjistri i telefonatave te kontaktet tuaja

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë .

3

Trokitni lehtë te një numër i shfaqur në regjistrin e telefonatave dhe më pas

përzgjidhni

Krijo një kontakt të ri ose Shtoni te një kontakt.

4

Modifikoni detajet e kontaktit dhe më pas trokitni lehtë

RUAJ.

83

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të parë opsionet e regjistrit të telefonatave

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë .

3

Trokitni lehtë .

Mund të qaseni po ashtu te cilësimet e përgjithshme të telefonatave duke ndjekur hapat më

sipër.