Sony Xperia Z5 Dual - Posta zanore

background image

Posta zanore

Nëse abonimi juaj përfshin shërbimin e postës zanore, telefonuesit mund t'ju lënë

mesazhe zanore kur nuk mund t'i përgjigjeni telefonatave. Numri i shërbimit të postës

zanore ruhet normalisht në kartën SIM. Nëse jo, mund ta merrni numrin nga ofruesi i

shërbimit dhe t'a futni me dorë.

86

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të futur numrin tuaj të postës zanore

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Telefonata.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Trokitni lehtë

Posta zanore > Cilësimet e postës zanore > Numri i postës zanore.

5

Futni numrin e postës zanore.

6

Trokitni lehtë

OK.

Për t'i telefonuar shërbimit të postës zanore

1

Hapni tastierën e telefonimit.

2

Prekni dhe mbani

1

dhe më pas përzgjidhni një kartë SIM.

Herën e parë që telefononi numrin e postës zanore, sistemi i postës zanore të operatorit të

rrjetit zakonisht ju kërkon të konfiguroni postën zanore. Për shembull, mund t'ju kvrkohet të

regjistroni një përshëndetje dhe të cilësoni një fjalëkalim.