Sony Xperia Z5 Dual - Trajtimi inteligjent i telefonatave

background image

Trajtimi inteligjent i telefonatave

Mund t'i trajtoni telefonatat në hyrje pa e prekur ekranin, duke aktivizuar funksionin e

Trajtimit inteligjent të telefonatave. Pasi aktivizohet, mund t'i trajtoni telefonatat në

mënyrën e mëposhtme:

Përgjigje: afrojeni pajisjen në vesh.

Refuzim: tundeni pajisjen.

Zile joaktive: kthejeni pajisjen përmbys.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar Administrimin inteligjent të telefonatave

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Telefonata.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Trokitni lehtë

Trajtimi inteligj. i telefon..

5

Trokitni lehtë te rrëshqitësi nën

Trajtimi inteligj. i telefon..

82

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.