Sony Xperia Z5 Dual - Përdorimi i aplikacionit Paketa e lajmeve

background image

Përdorimi i aplikacionit Paketa e lajmeve

Paketa e lajmeve është një aplikacion lajmesh dy-në-një me një koncept të ri me dy

skeda: ndërroni mes skedën Lajmet, ku mund të mësoni për të gjitha çështjet aktuale më

të fundit, dhe skedën Furnizimet e mia, ku mund të lexoni për të gjitha lajmet që kanë më

shumë lidhje me interesat tuaj

.

Aplikacioni Paketa e lajmeve nuk është i disponueshëm në të gjitha tregjet.

Për të hapur aplikacionin Paketa e lajmeve

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë .