Sony Xperia Z5 Dual - Pamja e përgjithshme e Smart Connect

background image

Pamja e përgjithshme e Smart Connect

1

Trokitni lehtë për të afishuar pajisjet shtesë të disponueshme

2

Trokitni lehtë për të afishuar pajisjet shtesë të disponueshme

3

Shtoni një ngjarje

4

Shikoni opsionet e menysë

5

Trokitni lehtë për të aktivizuar një ngjarje

6

Trokitni lehtë për të parë detajet e një ngjarjeje

Për të krijuar një ngjarje të Smart Connect™

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë , më pas gjeni dhe trokitni lehtë te

Other > .

2

Nëse jeni duke e hapur Smart Connect™ për herë të parë, trokitni lehtë

OK për të

mbyllur ekranin prezantues.

3

Në skedën

Ngjarjet, trokitni lehtë .

4

Nëse jeni duke krijuar një ngjarje për herë të parë, trokitni përsëri lehtë

OK për të

mbyllur ekranin prezantues.

5

Shtoni kushtet sipas të cilave dëshironi të aktivizoni ngjarjen. Një kusht mund të

jetë lidhja me një pajisje shtesë ose një interval kohor specifik, ose të dy.

6

Trokitni lehtë për të vazhduar.

7

Shtoni atë që dëshironi të ndodhë kur lidhni një pajisje shtesë dhe cilësoni sipas

dëshirës cilësimet e tjera.

8

Trokitni lehtë për të vazhduar.

9

Cilësoni një emër për ngjarjen dhe më pas trokitni lehtë

PËRFUNDONI.

Për të shtuar një pajisje shtesë Bluetooth®, fillimisht duhet ta çiftoni atë me pajisjen tuaj.

Për të modifikuar një ngjarje të Smart Connect™

1

Nisni aplikacionin Smart Connect™.

2

Në skedën

Ngjarjet, trokitni lehtë te një ngjarje.

3

Nëse ngjarja është e çaktivizuar, trokitni lehtë te rrëshqitësi për ta aktivizuar.

4

Trokitni lehtë

MODIFIKONI NGJARJEN dhe më pas rregulloni cilësimet sipas

dëshirës.

141

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të fshirë një ngjarje

1

Nisni aplikacionin Smart Connect™.

2

Në skedën

Ngjarjet, prekni dhe mbani ngjarjen që dëshironi të fshini dhe më pas

trokitni lehtë

Fshi ngjarjen.

3

Trokitni lehtë

FSHI për ta konfirmuar.

Mund të trokitni lehtë po ashtu te ngjarja që dëshironi të fshini dhe më pas të trokitni lehtë >

Fshi ngjarjen > FSHI.

Për ta cilësuar Smart Connect™ që t'i lexojë me zë mesazhet me tekst në hyrje

1

Nisni aplikacionin Smart Connect™.

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Cilësimet.

3

Shënoni kutinë e zgjedhjes pranë

Teksti në ligjërim > AKTIVIZONI.

Nëse kjo veçori është e aktivizuar, të gjitha mesazhet hyrëse lexohen më zë. Për të mbrojtur

privatësinë tuaj, mund të duhet ta çaktivizoni këtë tipar nëse po e përdorni pajisjen, për

shembull, në një vend publik ose në punë.