Sony Xperia Z5 Dual - Përdorimi i pajisjes tuaj me një sistem infoargëtues të makinës

background image

Përdorimi i pajisjes tuaj me një sistem infoargëtues të makinës

Lidhni pajisjen tuaj me një sistem makine të certifikuar infoargëtues MirrorLink™ duke

përdorur një kabllo USB për të përdorur, për shembull, një aplikacion navigimi ose për të

riprodhuar muzikën nga pajisja juaj gjatë udhëtimit. Kur lidheni, mund të navigoni tek

aplikacionet me anën e kontrolleve të sistemit infoargëtues të makinës.

Disa aplikacione mund të mos jenë të disponueshme gjatë lidhjes MirrorLink™. Gjithashtu, të

dhënat e mbrojtura, të tilla si videot që janë të mbrojtura rreptësisht me Menaxhimin e të

Drejtave Dixhitale (DRM), nuk bëhen të disponueshme me anë të MirrorLink™.

Për të lidhur pajisjen tuaj me një sistem infoargëtues të makinës

Lidheni pajisjen tuaj me sistemin infoargëtues të makinës me anë të një kablloje

USB. Ekrani i pajisjes tuaj shfaqet në ekranin e sistemit infoargëtues.

Do t'ju duhet ta nisni me dorë MirrorLink™, nëse lidhja midis pajisjes tuaj dhe sistemit

infoargëtues nuk vendoset automatikisht.

Për të nisur MirrorLink™ manualisht

1

Sigurohuni se pajisja juaj është e lidhur me sistemin e argëtimit e informacionit të

makinës duke përdorur një kabllo USB.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Lidhja e pajisjes > MirrorLink™.

4

Trokitni lehtë

Nis MirrorLink™ dhe më pas trokitni lehtë te OK.

5

Nëse lidhja dështon përsëri, trokitni lehtë

Adresa e rrjetit për të kaluar te një

adresë tjetër e rrjetit dhe më pas provoni përsëri.