Sony Xperia Z5 Dual - Menu Musik

background image

Menu Musik

Menu Musik mere Anjeun langlangan tentang sadaya lagu nu aya di alat Anjeun. Ti dieu,

Anjeun tiasa ngatur albeum sareng daptar puter Anjeun.

1

Mulang ka layar utama Musik

2

Nempo antayan puteran lagu kiwari

3

Kotektak sadaya daptar puter

4

Kotektak sadaya artis

5

Kotektak sadaya albeum

6

Kotektak sadaya lagu

7

Kotektak sadaya genre

8

Kotektak sadaya polder

9

Muter payil musik nu dibagikeun dina alat sejen

10 Tempo kabeh payil nu dilanggan atawa diundeur di Podcast

11 Muka menu setelan kangge aplikasi Musik

12 Muka menu rojongan kangge aplikasi Musik

Cara muka menu Musik

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok .

2

Ketok .

Cara balik deui ka layar utama Musik

Lamun menu Musik muka, ketok

Utama atawa ketok dina layar bagean katuhu

tina menu.

Cara mupus lagu

1

Ti menu Musik, kotektak ka lagu nu hayang dipupus ku Anjeun.

2

Toel jeung tahan judul lagu, terus ketok

Pupus tina panyimpenan dina daptar nu

nembongan.

3

Ketok

PUPUS pikeun ngonpirmasi.

Anjeun teu bisa mupus lagu nu keur diputer.