Sony Xperia Z5 Dual - Nransperkeun musik ka alat Anjeun

background image

Nransperkeun musik ka alat Anjeun

Aya sababaraha cara pikeun nransperkeun musik ti komputer ka alat Anjeun:

Anjeun bisa nransper payil musik antara alat jeung komputer Anjeun make kabel USB nu

disadiakeun. Saenggeus nyambung, pilih

Transper payil dina alat, teras tiron jeung

tempel atawa sered jeung tunda payil make komputer. Tingali

Ngatur payil nganggo

komputer

di kaca 45.

Anjeun tiasa make software Xperia™ Companion pikeun nransper payil media Anjeun

antara komputer sareng alat Anjeun. Diajar salengkepna tur undeur Xperia™ Companion

jang Windows dina http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ atawa

Xperia™ Companion jang Mac dina

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Aplikasi Musik tiasa jadi teu ngarokong sadaya pormat payil musik. Jang inpormasi nu leuwih

lengkep ngeunaan pormat payil nu didukung jeung cara make payil multimedia (audio, gambar,

tur video), undeur manual pikeun alat Anjeun di

www.sonymobile.com/support/

.