Sony Xperia Z5 Dual - Langlangan

background image

Langlangan

7

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

1. Lampu ngeusi/Lampu bewara
2. Lénsa kaméra hareup
3. Speaker ceuli
4. Sénsor Jarak/Cahaya
5. Kenop daya/Sénsor sidik ramo
6. Kenop Polumeu/Zum
7. Kenop kaméra
8. Mikropon/Speaker utama
9. Carjer/port kabel USB

10. Liang tali
11. Wewengkon anteneu Wi-Fi/Bluetooth utama
12. Lénsa kaméra utama
13. Lampu kaméra
14. Wewengkon anténeu GPS
15. Mikropon kadua
16. Jék headset
17. Wewengkon anteneu Wi-Fi kadua
18. Panutup wadah kartu SIM nano/Memori
19. Wewengkon deteksi NFC™