Sony Xperia Z5 Dual - Internet- och MMS-inställningar

background image

Internet- och MMS-inställningar

Om du vill skicka MMS eller använda Internet när inget Wi-Fi-nätverk är tillgängligt, måste

du ha en fungerande mobildataanslutning med rätt Internet- och MMS-inställningar. Här

är några tips:

I de flesta mobilnät och hos de flesta operatörer är Internet- och MMS-inställningar

förinstallerade i enheten. Du kan börja använda Internet och skicka MMS med en gång.

Du kan även hämta inställningarna via Wi-Fi.

Du kan även när som helst manuellt lägga till, ändra eller radera Internet- och MMS-

inställningar på enheten. Om du ändrar eller tar bort en Internet- eller MMS-inställning av

misstag, kan du hämta Internet- och MMS-inställningarna igen.

Om du inte kommer åt Internet över ett mobilnät eller om MMS-meddelanden inte

fungerar, trots att Internet- och MMS-inställningarna har hämtats korrekt till din enhet, se

felsökningstips för din enhet på

www.sonymobile.com/support/

för täckning, mobildata

och MMS-frågor.

Om STAMINA-läget är aktiverat för att spara energi, kommer all mobil datatrafik stoppas

medan skärmen är avstängd. Om detta ger anslutningsproblem, försök utesluta vissa

program och tjänster från att stoppas, eller inaktivera STAMINA-läget tillfälligt.

Om du använder en enhet med flera användare är det bara ägaren, d.v.s. den primära

användaren, som kan hämta Internet- och meddelandeinställningar från Inställningar-

menyn. Men de hämtade inställningarna gäller för alla användare.

Hämta inställningar för Internet och MMS

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Leta reda på och tryck på

Inställningar > Mer > Internetinställningar.

3

Tryck på

ACCEPTERA. När inställningarna har hämtats visas i statusfältet och

mobildatatrafik slås på automatiskt.

Kontrollera täckningen i mobilnätet eller för

Wi-Fi-nätverksanslutningen om inställningarna inte

kan hämtas till enheten. Flytta dig till en öppen plats utan hinder eller ställ dig nära ett fönster

och försök sedan igen.

Lägga till Internet- och MMS-inställningar

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Mer > Mobila nätverk.

3

Välj ett SIM-kort.

4

Tryck på

Åtkomstpunktens namn (APN) > .

5

Tryck på

Namn och skriv in önskat namn. Tryck sedan på OK.

6

Tryck på

APN och ange namnet på åtkomstpunkten. Tryck sedan på OK.

7

Ange övrig information. Om du inte vet vilken information som krävs kontaktar du

din nätoperatör för mer information.

8

Tryck på när du är klar och sedan på

SPARA.

50

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Visa hämtade inställningar för Internet och MMS

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Mer > Mobila nätverk.

3

Välj ett SIM-kort.

4

Tryck på

Åtkomstpunktens namn (APN).

5

Tryck på någon av de tillgängliga objekten för att visa fler detaljer.