Sony Xperia Z5 Dual - Paggamit sa talaan ng tawag

background image

Paggamit sa talaan ng tawag

Sa talaan ng tawag, maaari mong tingnan ang mga hindi nasagot na tawag na may

o na nagsasaad kung saang SIM card pumasok ang tawag, mga natanggap na tawag

at mga na-dial na tawag .

Upang buksan ang talaan ng tawag

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang .

Upang tingnan ang iyong mga nakaligtaang tawag

1

Kapag mayroon kang nakaligtaang tawag, lilitaw ang sa status bar. I-drag

pababa ang status bar.

2

Tapikin ang

Hindi nasagot na tawag.

Para tumawag sa isang numero mula sa talaan ng iyong tawag

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang . Ipinapakita ang talaan ng tawag.

3

Para direktang tumawag sa isang numero mula sa talaan ng tawag, tapikin ang

sa tabi ng numero at pumili ng SIM card. Para mag-edit ng numero bago

tumawag, pindutin at tagalan ang numero, pagkatapos ay tapikin ang

I-edit

numero bago tawagan.

Upang magdagdag ng numero mula sa talaan ng tawag sa iyong mga contact

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang .

3

Tapikin ang isang numerong ipinapakita sa talaan ng tawag, pagkatapos ay piliin

ang

Gawa ng bagong contact o Idagdag sa isang contact.

4

I-edit ang mga detalye ng contact, pagkatapos ay tapikin ang

I-SAVE.

86

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang tingnan ang mga opsyon sa talaan ng tawag

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang .

3

Tapikin ang .

Maaari mo ring i-access ang mga pangkalahatang setting ng tawag sa pamamagitan ng

pagsunod sa mga hakbang sa itaas.