Sony Xperia Z5 Dual - Yasal bilgiler

background image

Yasal bilgiler

Sony E6633/E6683

Bu Kullanım kılavuzu Sony Mobile Communications Inc. veya yerel yan kuruluşu tarafından, herhangi bir garanti

sunulmaksızın yayınlanmıştır. Sony Mobile Communications Inc., herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin

bu Kullanım kılavuzundaki yazım hataları, geçerli bilgilerdeki yanlışlar veya programlar ve/veya cihazların

geliştirilmeleri nedeniyle gerekli değişiklik ve düzeltmeler yapabilir. Ancak bu tür değişiklikler, bu Kullanım kılavuzunun

yeni sürümlerine dahil edilecektir. Tüm resimler yalnızca açıklama amaçlı olup gerçek cihazı tam olarak

tanımlamayabilir.
Burada bahsedilen tüm ürün ve şirket adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm

ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır. Daha fazla bilgi için

www.sonymobile.com/us/legal/ adresini ziyaret edin.
Bu Kullanım kılavuzunda, üçüncü taraflarca sağlanan servislere veya uygulamalara gönderme yapılabilir. Bu tür

programların veya servislerin kullanılabilmesi için ayrıca üçüncü taraf sağlayıcıya kayıt yaptırılması gerekebilir ve ek

kullanım koşulları geçerli olabilir. Üçüncü tarafa ait bir web sitesi üzerinden veya aracılığıyla erişilen uygulamalar için,

lütfen ilgili web sitelerinin kullanım koşullarını ve geçerli gizlilik bildirimini önceden inceleyin. Sony, üçüncü taraf web

sitelerinin veya sunulan servislerin kullanılabilirliğini ya da performansını garanti etmez.
Mobil cihazınız zil sesleri gibi ek içerikler indirme, saklama ve iletme kapasitesine sahiptir. Bu tür içeriklerin kullanımı,

yürürlükteki telif hakkı yasaları uyarınca geçerli olan kısıtlamalar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla,

üçüncü tarafların haklarıyla sınırlanmış veya yasaklanmış olabilir. Mobil cihazınıza indirdiğiniz ve cihazınızdan ilettiğiniz

ek içeriklerden Sony değil, tamamen siz sorumlu olursunuz. Ek içerikleri kullanmadan önce, lütfen kullanım

amacınıza uygun lisansa veya yetkiye sahip olduğunuzu doğrulayın. Sony, ek içeriklerin veya herhangi bir üçüncü

taraf içeriğinin doğruluğunu, güvenilirliğini ya da kalitesini garanti etmez. Sony, hiçbir koşulda ve hiçbir şekilde, ek

içerikleri veya diğer üçüncü taraflara ait içerikleri doğru şekilde kullanmamanızdan sorumlu tutulmaz.
Daha fazla bilgi için

www.sonymobile.com adresini ziyaret edin.

Bu ürün Microsoft’un belirli fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. Microsoft'tan lisans almaksızın, bu teknolojinin söz

konusu ürün dışında kullanımı veya dağıtımı yasaktır.
İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere fikri mülkiyetlerini korumak amacıyla Windows Media dijital hak

yönetimi teknolojisini (WMDRM) kullanırlar. Bu cihaz WMDRM korumalı içeriklere erişim için WMDRM yazılımını

kullanır. WMDRM yazılımı içeriği koruyamazsa içerik sahipleri, korumalı içeriği oynatmak veya kopyalamak için

Microsoft'tan yazılımın WMDRM'yi kullanabilme özelliğini iptal etmesini isteyebilir. İptal işlemi koruma altında olmayan

içerikleri etkilemez. Korumalı içeriklere ilişkin lisanslar indirdiğinizde, Microsoft'un lisanslarla birlikte bir iptal listesini de

kapsama dahil edebileceğini kabul etmiş olursunuz. İçerik sahipleri, kendilerine ait içeriklere erişebilmeniz için

WMDRM'yi yükseltmenizi şart koşabilir. Yükseltme işlemini reddederseniz, yükseltme yapılmasını gerektiren içeriklere

erişemezsiniz.
Bu ürün, bir tüketicinin kişisel olarak ve ticari olmayan amaçlarla (i) MPEG-4 görsel standardına ("MPEG-4 video")

veya AVC standardına ("AVC video") uygun videolar kodlaması ve/veya (ii) kişisel nitelikte ve ticari amaçlı olmayan bir

faaliyette bulunan bir tüketici tarafından kodlanmış ve/veya MPEG-4 ve/veya AVC videoları sunmak için MPEG LA

lisansına sahip olan bir video sağlayıcısından alınmış MPEG- 4 veya AVC videolarını çözmesi için, MPEG-4 görsel ve

AVC patent portföyü lisansları ile ruhsatlandırılmıştır. Lisans herhangi bir başka kullanım amacıyla verilmemiş olup, bu

yönde bir imada da bulunmaz. Tanıtıcı, dahili ve ticari kullanımlar ve lisans verme konularına ilişkin ek bilgiler MPEG

LA, L.L.C.’den temin edinilebilir. Bkz.

www.mpegla.com. MPEG Layer-3 ses kodu çözme teknolojisi Fraunhofer IIS

ve Thomson tarafından lisanslıdır.
BU KULLANICI KILAVUZUNDA VEYA BELGEDE TANIMLANAN YÖNTEMLERİN HERHANGİ BİRİ DIŞINDA BİR

YOLLA YAPILMIŞ CİHAZ GÜNCELLEMESİ SONUCU DOĞACAK, CİHAZINIZDA (KİŞİLER, MÜZİK PARÇALARI VE

RESİMLER DAHİL OLUP BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA) SAKLANAN DOSYALARIN VEYA KİŞİSEL

VERİLERİN KAYBINDAN, SİLİNMESİNDEN VE/VEYA ÜZERİNE YAZILMASINDAN SONY MOBILE SORUMLU

TUTULAMAZ. HİÇBİR DURUMDA SONY MOBILE’IN VEYA TEDARİKÇİLERİNİN ZARARLAR, KAYIPLAR VE DAVA

SEBEPLERİNİN TÜMÜ YA DA HERHANGİ BİRİ İÇİN (İHMAL DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE

GEREK İHMAL GEREK SÖZLEŞMEYE DAYANAN VEYA AKSİ DURUMDA) SİZE KARŞI OLAN SORUMLULUĞU

CİHAZINIZ İÇİN ÖDEDİĞİNİZ GERÇEK TUTARI AŞAMAZ.
©2016 Sony Mobile Communications Inc.
Tüm hakları saklıdır.

153

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.