Sony Xperia Z5 Dual - Menu màn hình chủ Album

background image

Menu màn hình chủ Album

Từ menu màn hình chủ Album, bạn có thể duyệt các album ảnh của mình, bao gồm
ảnh và video được chụp/quay bằng các hiệu ứng đặc biệt, cũng như nội dung bạn đã
chia sẻ trực tuyến qua các dịch vụ như Picasa™ và Facebook. Sau khi đăng nhập các
nền tảng này, bạn có thể quản lý nội dung và xem các hình ảnh trực tuyến. Từ ứng
dụng Album, bạn cũng có thể thêm thẻ địa lý vào ảnh, thực hiện các tác vụ sửa cơ
bản và sử dụng các phương pháp như công nghệ không dây Bluetooth® và email để
chia sẻ nội dung.

1

Quay lại màn hình chủ ứng dụng Album để xem tất cả các nội dung

2

Xem ảnh và video bạn yêu thích

3

Xem tất cả video được lưu trên thiết bị của bạn

4

Xem ảnh của bạn trên bản đồ hoặc ở chế độ xem Toàn cầu

5

Xem tất cả các ảnh và video được chụp và quay bằng camera của thiết bị có sử dụng hiệu ứng đặc
biệt

6

Xem tất cả các ảnh và video đã được lưu trên thiết bị của bạn trong các thư mục khác nhau

7

Xem tất cả ảnh có khuôn mặt

8

Xem ảnh và video trên các thiết bị khác trong cùng mạng

9

Mở menu cài đặt cho ứng dụng Album

10 Mở hỗ trợ trên web

11 Xem ảnh từ các dịch vụ trực tuyến