Sony Xperia Z5 Dual - Thao tác phóng to

background image

Thao tác phóng to

Thao tác phóng to cho phép bạn phóng to các phần của màn hình bằng cách nhấn ba
lần liên tiếp vào một vùng trên màn hình cảm ứng.

Cách bật hoặc tắt thao tác Phóng to

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Khả năng truy cập > Cử chỉ thu phóng.

3

Nhấn vào thanh trượt trong Cử chỉ thu phóng.

Cách phóng to một vùng và xoay quanh màn hình

1

Đảm bảo rằng Cử chỉ thu phóng đã bật.

2

Để phóng to tạm thời một vùng, nhấn vào vùng đó ba lần.

3

Di chuyển vùng bằng cách kéo vùng đó bằng ít nhất hai ngón tay.

4

Để thoát chế độ thu phóng, hãy nhấn lại vào vùng đó ba lần.

Bằng các ứng dụng nhất định, bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ bằng cách chụm một
vùng.